logo moje první čtení

Knihy s piktogramy jsou určeny dětem, jež mají potíže s porozuměním  psanému a mluvenému slovu, zejména dětem s poruchou autistického spektra a vývojovou dysfázií. Příběhy jsou psány jednoduchou formou se snadno srozumitelnými texty, které poskytují dětem větší samostatnost a stimulují jejich představivost.

Piktogramy mají za úkol umožnit čtenářům snáze pochopit význam slov i děj příběhu.

Tato iniciativa usiluje o přiblížení a stimulaci cesty k četbě všem dětem, které to potřebují.

Přeji mnoho krásných zážitků při čtení.

Vlasta Hurtíková