logo moje první čtení

Knihy s piktogramy jsou určeny dětem, jež mají potíže s porozuměním  psanému a mluvenému slovu, zejména dětem s poruchou autistického spektra a vývojovou dysfázií. Příběhy jsou psány jednoduchou formou se snadno srozumitelnými texty, které poskytují dětem větší samostatnost a stimulují jejich představivost.

Piktogramy mají za úkol umožnit čtenářům snáze pochopit význam slov i děj příběhu a docílit toho, aby i tyto děti měly možnost vstoupit do světa čtení.

Tato iniciativa usiluje o přiblížení a stimulaci cesty k četbě všem dětem a pomáhá jim porozumět světu fantazie.

Přeji mnoho krásných zážitků při čtení.

Vlasta Hurtíková