Kočička Jůlinka a Kozlíci rohatí

První příběh Kočička Jůlinka je volným pokračováním knihy Kocourek Matýsek. Hlavní hrdinkou je krásná a pracovitá kočička, o jejíž ruku se uchází spousta nápadníků. Každý z nich se předvádí, jak nejlépe umí, avšak kočička je odmítá. Podaří se kocourku Matýskovi získat její přízeň?

V druhém příběhu Kozlíci rohatí, jsou hlavními hrdiny 3 kozlíci, kteří při svém putování za zelenou trávou, musí přejít přes most, pod nímž žije krutý obr. Kozlíci musí přijít na to, jak se bezpečně dostat na druhou stranu mostu.

Kniha je psána formou piktogramů a je určena dětem, jež mají potíže s porozuměním psanému a mluvenému slovu, zejména dětem s poruchou autistického spektra a vývojovou dysfázií. Piktogramy mají pomoci těmto dětem snáze pochopit význam slov i děj příběhu.
Je navíc doprovázena bohatou ilustrací, která má za úkol maximální konkrétnost a lepší chápání vizuální komunikace.
Text byl upraven pro snadné čtení, byla omezena symbolická slova, metafory a abstraktní pojmy.
Barevná výplň rámečků rozlišuje následující kategorie:

-zelená pro slovesa
-oranžová pro podstatná jména, která nepatří do jiných kategorií
-žlutá pro jmenování osob
-bílá pro členy, barvy, spojky
-modrá popisuje výrazy
-růžová identifikuje slova, týkající se sociálních situací

Cena 245 Kč

Knihu si můžete objednat zde:

https://www.autismus-a-my.cz/knihy-pro-rodice-a-pedagogy/pohadky-s-piktogramy–kocicka-julinka–kozlici-rohati–vlasta-hurtikova/

nebo na objednavky@kocourekmatysek.cz

 

Ohlasy čtenářů

Obrázkové příběhy Kočičky Jůlinky a Kozlíků rohatých se v naší třídě staly velmi rychle další oblíbenou knížkou. Stejně jako kniha Kocourek Matýsek je v obou příbězích líbivá ilustrace, která spolu s vizualizovaným dějem pomocí piktogramů zaujme každé dítě. V případě dětí s poruchou autistického spektra tohle platí dvojnásob. Děj je napínavý a obsahuje spoustu příležitostí k rozvoji komunikace a povědomí o různých sociálních situacích (například proč si kočička Jůlinka vybrala právě tohoto ženicha? Proč kozlíci rohatí lhali zlému obrovi? Je lež někdy důležitá?). Stále je zde však zachována určitá rutina a možná právě ta děti s poruchou autistického spektra tak poutá. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že i dítě, které nejevilo zájem o psaný text ani příběhy právě u této knihy vydrželo nejen poslouchat, ale dokonce text se zájmem sledovat a dožadovat se pokračování. Děti v naší třídě si knihou rádi společně listují, nahlas si ji předčítají, smějí se a povídají si o jejím ději. Je tedy další příležitostí ke společné aktivitě a sdílení svých pocitů!

Iva Dvořáková
asistent pedagoga
ZŠ Ostrava