Připravujeme

Povídání o pejskovi a kočičce

Jak si myli podlahu

Když mi ze strany rodičů a škol přicházely žádosti o klasickou českou pohádku s piktogramy, jako první mne napadly příběhy Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“.

Toto nesmrtelné literární dílo, na němž vyrostlo již několik generací, se svou laskavostí dokáže vcítit do dětské duše, jednoduchou a humornou formou vyprávět příběh o zvířátkách, které se pokouší dělat všechno tak jako my lidé a navíc také pobaví velmi originálními nápady, kdy pejsek a kočička vydrhnou podlahu jeden druhým, vyperou se v neckách na valše a pověsí se na šňůru..

Tyto nonsensy, laskavost, humor a bohaté dialogy dělají knihu velmi atraktivní a věřím, že tato verze s piktogramy udělá radost dětem, které si textovou knihu přečíst nemohou.

A nyní k samotnému příběhu: Pejsek s kočičkou spolu žili a hospodařili v domečku u lesa a chtěli dělat všechno tak jako velcí lidé, ale ne vždy se jim to dařilo.

Jednoho dne si všimli, že mají velmi špinavou podlahu a tak se rozhodli ji umýt. Jak si ale poradí, když doma nemají hadr ani kartáč?

Kniha je psána formou piktogramů. Text byl upraven pro snadné čtení, byla omezena symbolická slova, metafory a abstraktní pojmy.

  

Barevná výplň rámečků rozlišuje následující kategorie:

-zelená pro slovesa

-oranžová pro podstatná jména, která nepatří do jiných kategorií

-žlutá pro jmenování osob

-modrá pro popisné výrazy

-růžová identifikuje slova, týkající se sociálních situací

-bílá pro členy, barvy, spojky

 

Tato kniha je určena dětem, jež mají potíže s porozuměním psanému a mluvenému slovu, zejména dětem s poruchou autistického spektra a vývojovou dysfázií.

Piktogramy mají za úkol umožnit čtenářům snáze pochopit význam slov i děj příběhu a docílit toho, aby i tyto děti měly možnost vstoupit do úžasného světa čtení.

V současné době připravuje nakladatelství Albatros