O autorce

Paní Vlasta Hurtíková je  autorkou první české pohádkové knihy s piktogramy pro děti se speciálními potřebami. Krátké příběhy s obrázky vytvářela svému autistickému synovi od jeho 3 let, neboť měl potíže s porozuměním mluvenému slovu. Díky krátkým pohádkám s piktogramy se naučil spoustu slov, pochopil jejich význam a začal je používat v každodenní konverzaci. Jelikož na českém trhu žádná pohádková kniha s piktogramy v té době neexistovala, vydala paní Hurtíková v roce 2013 první českou pohádkovou knihu s piktogramy Kocourek Matýsek a v roce 2014 vyšla její druhá kniha Pohádky s piktogramy. Na obou knihách spolupracovala s ilustrátorem Jiřím Kaláčkem, který dokázal mistrovsky oživit všechny postavičky tak, aby čtenářům pomohly snadněji vniknout do děje.  Přáním autorky je, aby její příběhy pomohly dětem usnadnit vstup do čtenářského světa.