Ohlasy čtenářů

 

Ráda bych touto cestou vyjádřila paní Hurtíkové podporu její práce a zároveň jí chci poděkovat za krásnou pohádku – syn ji po pár čteních s námi už zvládne celou sám (má 4 roky), ač jinak fungujeme na trochu jiném typu obrázků. Používáme obrázky z programu Pictoselector (klasické barevné, jednoznačné, ne ty černobílé) – abychom byli soběstační ve výrobě pomůcek. Začínali jsme letos v březnu a na klasické piktogramy nereagoval. Proto jsem si nebyla jistá, jestli mu pohádka půjde, ale není problém, vrací se k ní několikrát za den, sám a za chvíli to bude umět asi nazpaměť:-D.
Knížka je bezvadná, krásné a veselé ilustrace, doporučím ji, kde budu moct. Snad časem přibude něco dalšího…

Petra Brychtová, maminka


Nejdříve bych chtěla paní Hurtíkové poděkovat za krásnou knížku, kterou pro děti napsala. Dostala jsem se k ní čirou náhodou. Zahlédla jsem ji na eshopu pro děti s PAS a věděla jsem, že jí určitě objednám. Máme doma Matěje (Matýska), skoro 9 let, který má PAS a řeč a porozumění se u něj rozvíjí mnohem pomaleji, než u jiných dětí. Pohádky čteme hodně často, ale syn jim nerozumí nebo rozumí špatně a tato knížka je jednoduchá a k šoku s piktogramy prostě super… Moc za ní děkujeme a věříme, že časem přibyde další. Matěj jí dostal k Ježíškovi a už jsme ji přečetli 🙂 Piktogramy pro denní režim má syn hodně podobné, a tak nám tyto nedělají problémy. Jsou srozumitelné.
Děkuji a těším se brzy na další krásnou knížku.

Jaroslava Malá – maminka


Zakoupila jsem knihu Kocourek Matýsek pro mého autistického syna. Knížka se nám velice líbí, a proto reaguji na  podnět v knize a píšu. Můj syn používá obrázky a piktogramy uvedené v této knize, tedy jsou pro něj známé a srozumitelné.
Moc děkuji paní Hurtíkové za vydání této knihy a přeji jí mnoho pracovních příležitostí, to aby vyšla další kniha :-).

S pozdravem Renata Kotmelová


Kniha paní Hurtíkové se stala u dětí naprostým hitem. Pro dokreslení mé recenze bych chtěla dodat, že v mé třídě jsou děti s autismem, v kombinaci s lehkou až středně těžkou mentální poruchou. 
Chlapec (diagnoza – PAS, SMP) v první třídě, nemluvící. Bylo velmi těžké najít pro něj motivaci, díky níž by se rozmluvil. Kniha ho však nadchla! Četli jsme mu ji sami  nějakou dobu, a poté ji k našemu údivu začal číst sám. Během pár týdnů ji uměl celou nazpaměť. Při práci s dětmi s autismem používáme alternativní komunikační systémy, nejvíce VOKS, a simwritter. 
Nejnovější poznatek mám z letošního školního roku. Dívka, 1. třída, mluvící, avšak těžce zapojitelná do práce. Na začátku roku pouze chodila po třídě a točila v ruce pastelkou (diagnoza PAS a SMP). Dnes sedí u knihy dlouhé minuty a sama si čte. Doplnila bych ještě, že tato dívka opakuje první třídu, neboť nezvládla učivo s podpůrnými opatřeními pro LMP. Tato knížka jí však dodala osobní pocit, že umí číst. Poznává funkčně pouze samohlásky a písmena m, l, v, t, s, j. Jediné slovo, které funkčně přečte je máma. Přesto, že děti umí knížku nazpaměť, berou si ji k sobě a pomocí piktogramů se ujišťují, že „čtou“ správně. 
Pracuji prioritně s dětmi s autismem. Vzhledem k jejich diagnóze je vizualizace základ jejich učení. Knížky paní Hurtíkové jsou již v naší třídě součástí výuky několik let. Nyní jsme zakoupili posledních 8 kusů na internetu, z obavy, že již nebudou. Naše knihy jsou totiž zcela poničené z denního čtení 🙂

Pavlína Dohnalová, DiS. – asistent pedagoga 6 let


Dělám asistentku pedagoga na speciální základní škole ve třídě, kde jsou 3 chlapci s PAS a jeden s DMO a středně těžkým stupněm MR.
Kniha Kocourek Matýsek všechny chlapce velmi zaujala. Seděli jsme všichni v jednom kole a jinak velmi aktivní děti byly aspoň na okamžik v klidu, naslouchaly a sledovaly příběh. Napínavý příběh je doplněn krásnou ilustrací a především skvělými piktogramy ke každému slovu děje – to chlapce fascinovalo nejvíce. Mám dojem, že právě díky podrobně rozpracovaným obrázkům tyto děti konečně věděly „o čem je řeč“. Jeden z chlapců s PAS, dříve skoro nemluvící, si knihu zamiloval natolik, že ji vyžadoval předčítat každý den, nejlépe několikrát. Později se knihu naučil číst sám, dokonce ji recitoval z paměti! Chlapec projevuje od té doby čím dál větší zájem o psaný text a knihy. Kniha Kocourek Matýsek je v naší třídě i po uplynutí již dlouhé doby stále velmi žádaná.

Iva Dvořáková

————————————————————————————————————–

Vážená paní Hurtíková, jménem svým i jménem pedagogů speciální školy Vám srdečně děkuji za knihu Kocourek Matýsek. S potěšením Vám sděluji, že pedagogové Vaše knihy znají a jako metodického materiálu je využívají při výuce dětí s mentálním postižením a autismem. Na knize pozitivně hodnotí pěkné ilustrace s jednoduchým pozadím a barevné odlišení symbolů (slovesa, podstatná jména).
Vážená paní Hurtíková, přeji Vám do další práce hodně inspirace a tvůrčích nápadů. Na další knihy z Vaší dílny se budeme těšit a určitě přinesou radost mnoha dětem.
Ještě jednou srdečné díky!
S pozdravem
Mgr. Dagmar Šimková
ředitelka školy
ZŠ a MŠ Vsetín
————————————————————————————————————–
Kniha Kocourek Matýsek dělá dětem velkou radost. V naší mateřské škole máme asi všechny knihy s piktogramy, které jsou na trhu a pravidelně s nimi pracujeme, děti je mají volně k dispozici. Zvlášť děti s PAS si rychle pohádky osvojí. Budeme rádi , pokud zpracujete další  pohádky pro děti předškolního věku.
Lenka Nakládalová
Mateřská škola Naděje Frýdek Místek
————————————————————————————————————–
Při výuce hodně používáme vizuální podporu.
Kniha se dětem líbí a mnozí se příběh naučily nazpaměť.
Mgr. David Drápela
ZŠ Brno
————————————————————————————————————-
Pracuji jako školní speciální pedagog. Ve školce máme jedno speciální oddělení, kde je několik dětí s vývojovou dysfázií a s PAS. Knížka „Kocourek Matýsek“ je pro nás novinkou s pěkným příběhem. Pro lepší porozumění doprovázejí učitelky čtení knížky ještě také jednoduchými gesty. Dysfatické děti sledují příběh se zájmem, jeden chlapec se snaží „číst“ piktogramy jako komiks, což mu úplně nevychází. Pro našeho chlapce s PAS jsou poutavé především citoslovce a struktura knížky.
Ještě jednou Vám za školku děkuji a přeji hodně zdaru.
Mgr. Eva Ebenová
MŠ se speciální péčí
Praha 6
————————————————————————————————————-